SBÍRKA

Finanční sbírka na podporu výstavby nového sborového domu,
komunitního centra a místa pro setkávání
v ulici Hronovická čp. 492 v Pardubicích. 

SBÍRKA PRO ČLENY SBORU

Pro finanční příspěvky členů sboru a
registrovaných dárců je zřízen samostatný účet FS ČCE Pardubice ...

Číslo účtu: 2402652182 / 2010
variabilní symbol: 911779
do poznámky prosím vepište svoje jméno


VEŘEJNÁ SBÍRKA

Pro příspěvky na projekt Agapé od dárců ze strany veřejnosti je určena veřejná sbírka. Tato veřejná sbírka je provozována ve spolupráci s ústředím Českobratrské církve evangelické pod názvem„FS Pardubice – Agapé – komunitní centrum, sborový dům“. 

Číslo  účtu: 296800727/0300
variabilní symbol: 98005206

Za vaše dary děkujeme ❤︎